Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yoga 4 Everybody in Arnhem

Yoga for everybody and every body

  • Hatha yoga
  • Kinderyoga
  • Yoga in het park
  • Fast pilates
  • Holistische reiki
  • Luisterkind

Blog

Blog

De waarheid

Posted on June 20, 2016 at 11:25 AM Comments comments (4643)


Wat is de waarheid? De enige echte en ware waarheid waar niet over te twisten valt. Waarschijnlijk komen we daar in ons sterfelijke leven niet achter. De yogafilosofie noemt dat wat nooit verandert de enige waarheid. De rest is niet echt en door ons bedacht. Daarom hebben wij allemaal een andere waarheid. Satya of waarachtigheid, punt 1.2 van het achtvoudige pad van Patanjali, vraagt ons zoveel mogelijk de waarheid te spreken. Dan moet je natuurlijk wel weten wat die waarheid is. Wat waar is voor mij, is misschien niet waar voor jou. De een gelooft in die god, de ander juist in een andere. Ze geloven het allebei met heel hun hart en ziel. Wat is er dan waar? Of geloven ze allebei in hetzelfde dat zich in een andere vorm naar de mensheid toe manifesteert? In yoga keer je met je aandacht naar binnen en leer je naar je innerlijke stem te luisteren. Dat helpt je jouw waarheid te leren kennen. Dit is iets wat je zelf moet onderzoeken en een ander niet opdringen.

 

Ik geef reiki-behandelingen. Dat is het doorgeven van energie door middel van handoplegging. Die energie kun je niet zien, maar wel voelen. Niet iedereen kan of wil het voelen en er is ook weleens tegen me gezegd dat reiki niet bestaat. Als je het niet voelt wil dat niet zeggen dat het niet bestaat. Alles bestaat uit energie, uit constant bewegende en veranderende moleculen en atomen. Die kun je met het blote oog niet zien, maar ze zijn er wel. De instrumenten die ze wel kunnen zien, kunnen ook energieën als reiki waarnemen. Voor mij bestaat reiki ook zonder die instrumenten wel. En maak je geen zorgen als jij er niet in gelooft. Ik ga je niet proberen te overtuigen van mijn waarheid en hoop dat jij dat ook bij mij niet doet. Als we onze verschillende waarheden naast elkaar laten bestaan zonder de ander te willen overtuigen zullen er een hoop problemen uit de wereld verdwijnen, denk ik. We hebben geen last van elkaar, maar kraken elkaar niet af en respecteren elkaar.

 

In 'Eten, Bidden, Beminnen' van Elizabeth Gilbert schreef ze over een inspirerende man op Bali die mensen over hun geloof liet vertellen, waarop hij altijd “u heeft gelijk,” antwoordde. Zijn gedachte hierachter was dat iedereen zo in zijn waarde gelaten werd en niemand elkaar kwaad deed. Ik vind dit een geweldig idee. Deze denkwijze neem ik op in mijn waarheid. Of het ook echt de waarheid is laat ik graag over het grote onveranderlijke, want dat is de echte waarheid. Of misschien alleen mijn waarheid.


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Het yogapad

Posted on April 25, 2016 at 8:00 PM Comments comments (3659)

Het achtvoudige pad van Patanjali


Voor mij bestaat yoga uit het achtvoudige pad van Patanjali. Dit levenspad bewandel je door deze acht onderdelen te onderzoeken. Patanjali was een filosoof en geleerde uit India die waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus leefde. Zijn yogafilosofie begint met de yama's en de niyama's. Dit zijn onthoudingen en voorschriften. De onthoudingen (yama's) beschrijven vijf universele morele principes; geweldloosheid, niet stelen, niet liegen, kuisheid en niet verzamelen. De voorschriften (niyama's) zijn reinheid, tevredenheid, discipline, zelfkennis en overgave aan het goddelijke. De bedoeling is dat deze je leren vrij en licht te zijn. Uiteindelijk bevrijdt het volgen van dit pad je van het ego en zul je verlichting bereiken.

Yoga is dus niet alleen het doen van houdingen. Dat is slechts een onderdeel ervan, net als meditatie en ademhalingsoefeningen. Vooral de yama's en niyama's vind ik interessant om te onderzoeken in het dagelijks leven.

 

Het achtvoudige pad van Patanjali:

1. Onthoudingen - Yama

– ahimsa: geweldloosheid

– satya: waarachtigheid

– asteya: niet stelen

– brahmacarya: kuisheid

– aparigraha: onbegerigheid


 

2. Voorschriften - Niyama

– sauca: reinheid

– samtosa:tevredenheid

– tapas: vurige inzet

– svadyaya: zelfonderzoek

– isvara-pranidhana: overgave aan het goddelijke


 

3.Yogahoudingen - Asana

Asana betekent 'stabiele houding'. Als je op de juiste manier in een houding zit kun je er makkelijk in verblijven, zonder jezelf geweld aan te doen.


 

4. Beheersing van de adem - Pranayama

Prana is 'adem' of 'levenskracht'. Pranayama betekent invloed uitoefenen op onze prana. We kunnen deze verlengen door bepaalde oefeningen te doen. Dit zijn verschillende ademhalingsoefeningen.


 

5. Zelfinkeer - Pratyahara

Pratyahara is het naar binnenkeren met je aandacht en alles wat de zintuigen waarnemen te laten voor wat het is. Hiermee oefen je het “stilleggen van de wervelingen van onze geest,” zoals Patanjali zegt.


 

6. Concentratie - Dharana

Voor we naar binnen keren door middel van meditatie moeten we eerst leren onze geest scherp te maken. Dit doen we door concentratie-oefeningen.


 

7. Meditatie - Dhyana

 

De twee voorgaande punten (zelfinkeer en concentratie) bereiden ons voor op meditatie. Waar we bij de vorige punten dit nog bewust oefenen kunnen we bij meditatie enkel de voorwaarden creeëren om tot meditatie te komen. Net als in slaap vallen kun je niet zelf bepalen wanneer je begint met mediteren. Je valt er als het ware in.

Alles in het leven is veranderlijk en gaat voorbij, maar de echte waarheid is er altijd en die is altijd hetzelfde. Met meditatie leren we de waarheid te zien zoals deze werkelijk is. Dit zuivert de ziel.


 

8. Eenheid of verlichting - Samadhi

 

Het beoefenen van yoga leidt uiteindelijk tot samadhi. Misschien gebeurt dit pas aan het eind van dit leven, maar de kans is ook groot dat we zover niet komen in dit leven.

Iemand die dit punt bereikt heeft zich losgemaakt van het aardse leven en is uitgeleerd hier op aarde. Hij is eengeworden met de werkelijkheid en heeft zijn gehechtheid aan aardse zaken of afkeer hiervan afgeleerd.

Samadhi is niet een doel dat je moet bereiken, het gaat ook om de weg ernaartoe en daar bevinden we ons allemaal ergens op.